Other Languages

More Translations

For hundreds more PRC articles in many other languages, go here.

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 14

VOORWOORD

In dat gedeelte van ons Doops formulier, waarin een woord van vermaning gericht wordt aan de ouders, die hunne kinderen ten doop heft en in, het midden der gemeente, wordt gezegd, dat de Doop een ordening Gods is, om ons en onzen zade Zijn verbond te verzegelen. En voorts wordt er nadruk op gelegd, dat we den Doop dus niet uit gewoonte of bij geloovigheid, maar uit het geloof aan dat Verbond Gods moeten gebruiken.

Het ligt wel in den aard der zaak, dat za de gemeente van Christus uit dat geloof leven, als ze den Heiligen Doop ontvangt voor haar en haar zaad, dat het wel een allereerste vereischte is en blijft, dat ze de waarheid aangaande dat Verbond des Heeren haars Gods versta. De leer des Verbonds is een grondstuk van ons Gereformeerd geloof. Hoe beter Gods volk Zijn verbond verstaat, in zijn wezen en historische ontwikkeling in de geslachten der geloovigen, hoe vaster het zal staan in de waarheid, hoe geringer het gevaar zal zijn, dat het zal worden afgevoerd door allen wind van leer. Vooral in ons land en in onze dagen zijn er vele stroomingen, die ons zullen afvoeren van de waarheid Gods, indien we niet eenigszins gefundeerd zijn in de waarheid van Gods verbond. Vele dwalingen, onder welke de Premillennialistische niet de minst gevaarlijke is, worden juist daardoor gekenmerkt, dat ze Gods verbond niet verstaan, er niet mee rekenen, het verwerpen, en daardoor komen tot een bschouwing van Israel en de Gemeente tot een seheiding van de oude en de nieuwe bedeeling, die de oogen van Gods volk verblindt voor den rijkdom der Schrift in verband met de organische ontwikkeling der dingen.  Daarom is het van gewicht, dat ons volk metterdaad den Doop gebruikt niet uit gewoonte of bij geloovigheid, maar uit een helder en vast geloof aan het eeuwig verbond Gods.

De volgende bladzijden bedoelen een onderwijzing te zijn in de leer des verbonds. De inhoud van dit boeksken werd reeds eerder aan ons volk aangeboden in den: vorm van artikelen in THE STANDARD BEARER. Veranderingen werden niet aangebracht. Moge de Heere deze uitgave zegenen tot bevestiging van de lezers in. de waarheid van Zijn trouw-verbond!                                             DE SCHRIJVER.

 

 
More in this category: Hoofdstuk Een »

Leave a comment

back to top

Contact Details

Denomination

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Reading Sermon Library
 • Taped Sermon Library

Synodical Officers

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Synodical Committees

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact/Missions

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Classical Officers

Classis East
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Classis West
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.