Book: A Study of the Relation Between the Views of Prof. R. Janssen and Common Grace

Bibliography

Acts of Synod of the Christian Reformed Church; 1920.

Grand Rapids: M. Hoffius Printing Company, 1920. 

Acts of Synod of the Christian Reformed Church: 1922; 1924.

Grand Rapids: Grand Rapids Printing Company, 1922; 1924.

Acts of Synod of the Christian Reformed Church: 1928.

Grand Rapids: Office of the Stated Clerk, 1928. 

Acts of Synod of the Christian Reformed Church: 1966; 1972.

Grand Rapids: Board of Publications of the Christian Reformed Church, 1966, 1972.

Algra, H. Het Wonder van de 19e Eeuw. Franeker: T. Wever, 1976.

Bavinck, Herman. Our Reasonable Faith tr. from the Dutch work, Magnalia Dei by Henry Zylstra. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1956.

Beets, Henry. "Moderation, Brethren! Let the Past Speak."

The Banner (February 20, 1919): 4-5.

---. "Rev. Van Baalen on Common Grace -- 'Single-track Theology'?" The Banner (October 5, 1922): 612-614. 

---. "The Dr. Janssen Protest Circular and the Movement it Inaugurates," The Banner (October 19, 1922): 644-645. 

---. "The Common Grace Issue Among Us -- Rev. Van Balen's [sic] Serious Charges," The Banner (November 30, 1923): 732-738.

---. De Christelijke Gereformeerde Kerk. Grand Rapids: Grand Rapids Printing Co., 1918.

Berkhof, L., "Behoefte aan Opheldering," The Witness (March 1922): 51-53.

---. "De Formeele Zijde," The Witness (June 1922): 100-101.

---. "The Specter of Anabaptism," The Witness (July 1922): 118-119.

Berkhof, L., Heyns W., Kuiper, H.J., Ten Hoor, F.M., and Volbeda, S. Verdediging van het Besluit der Synodale van 1922 ter Afzetting van Dr. Janssen tegenover 'Een Protest tegen het Besluit der Synode van 1922 in de Zaak Dr. Janssen' Ingediend by Classis Illinois Met Verzoek het als haar Protest over te nemen en ter e.v. Synode te brengen. (No publisher or date)·

Berkhof, L., Danhof, H., De Jong, Y.P., Heyns, W., Hoeksema, H., Kuiper, H.J., Ten Hoor, F.M., and Volbeda, S. Waar Het in de Zaak Janssen Om Gaat. (No publisher or date).

Berkhof, L., Heyns, W., Ten Hoor, F.M., Volbeda, S. "Het Hooglied van Salomo," De Wachter (April 1921): 8. 

---. "Ds Van Dellen Over Het Wonder" De Wachter (May 4, 1921): 6-7, (May 11· 1921): 6-7.

---. "De Oproeping van Het Curatorium," De Wachter (May 25, 1921): 8.---. "Repliek," De Wachter (June 15· 1921): 6-7.

Boer, Harry R. "Ralph Janssen After Fifty Years...," Reformed Journal (December 1972): 17-22.

---. "The Janssen Case: Aftermath, " Reformed Journal (November 1973): 21-24.

---. "Viewpoint in Religion." Grand Rapids Press, April 25, 1987, p. D4.

Bolt, J. "History and Evaluation of the Janssen Case" & Jonker, H. "The Theology of Dr. Ralph Janssen". Student paper, October 9, 1972. (Found in Heritage Hall, Calvin College & Seminary, Grand Rapids)·

Bosma, M.J. Onderwijzing in de Gereformeerde Geloofsleer. Kalamazoo: Holland Printing Company, 1910. 

Brakel,·W.A. Redelijke Godsdienst. Leiden: D. Donner, 1893. 2 volumes.

Bratt, J.D. Dutch Calvinism in Modern America: A History of a Conservative Subculture. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1949.

Breen, Q. "My Reflections on Prof· Ralph Janssen and on the Janssen Case of 1922." (Found in Heritage Hall: Q. Breen File, Calvin College & Seminary, Grand Rapids). 

Clark, G. God's Hammer: The Bible and its Critics Jefferson, Maryland: The Trinity Foundation, 1987.

Danhof, H., and Hoeksema, H. Langs Zuivere Banen: Een Wederwoord aan Bezwaarde Broederen. Kalamazoo: Dalm Printing Co., no date.

---. Niet Doopersch maar Gereformeerd: Voorlopig Bescheid aan Ds. Jan Karel Van Baalen betreffende De Loochening der Gemeene Gratie. Grand Rapids Printing Company, no date. 

---. Van Zonde en Genade. (No publisher or date).

De Boer, J., Tuuk, E.J., Hylkema, G.W. "Een Opmerkelijk Document." The Witness (September 1922): 150-151.

De Jong, Y.P., "Naar Aanleiding van het 'Document,'" The Witness (November 1922): 183-186.

---. "Het Onderwijs van Prof. Janssen." De Wachter (June 8, 1921): 7-8.

De Klerk, P., compiler & editor. A Bibliography of the Writings of the Professors of Calvin Theological Seminary. Grand Rapids: Calvin Theological Seminary, 1980. 

De Vries, J. Essentials of Physical Science. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1958.

Engelsma, D. Hyper-Calvinism and the Call of the Gospel. Grand Rapids: Reformed Free Publishing Association, 1980· 

Francken, Aegidus. Kern der Christelijke Leer. Groningen: Theologische Boekhandel, 1893.

Gaussen, L. The Inspiration of the Holy Scriptures, tr. from French by David D. Scott. Chicago: Moody Press, no date.

Groen, J. "Onze Jongste Kerkelijke Strijd," De Wachter (May 11, 1921): 8; (May 25, 1921): 8, 9; (June 8, 1921): 6. 

Haan, G.G., "Darts and Daggers," The Banner (February 20, 1919): 7.

Heyns, W. Letter concerning differences between Heyns and R. Janssen, dated August 13, 1916. (Found in W. Heyns File, Heritage Hall, Calvin College & Seminary, Grand Rapids.) 

---. Letter to J.K. Van Baalen, dated August 3, 1922. (Found in W. Heyns File, Heritage Hall, Calvin College & Seminary, Grand Rapids.)

---. Manual of Reformed Doctrine. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1926.

---. "Waarde Broeder M. ," De Wachter (April 27, 1921): 8-9.

Hoeksema, Gertrude. Therefore Have I Spoken: A Biography of Herman Hoeksema. Grand Rapids: Reformed Free Publishing Co., 1969.

Hoeksema, Gerrit. "Janssen's Method," Religion and Culture (June 1921): 6-8.

Hoeksema, H. "The Fallen King," The Banner (October 31, 1918): 788-789.

---. "Mankind's Relation to the Fallen King," The Banner (January 3, 1919): 6-7; (January 23, 1919): 6-7. 

---. "The Fallen King and his Kingdom," The Banner (February 13, 1919): 5-6; (April 10, 1919): 229-230. (April 17, 1919): 248-249; (April 24, 1919): 261-262; (May 1, 1919): 277-278; (May 8, 1919): 296-297; (May 15, 1919): 312-313; (May 22, 1919): 328-329; (June 12, 1919): 374-375; (June 26, 1919): 409-410.

---. "The New King and his Kingdom," The Banner (September 9, 1920): 555; (September 16, 1920): 568-569; (September 23, 1920): 584-585; (September 30, 1920): 599-560; (October 7, 1920): 615-616; (November 4, 1920): 666-667; (November 11, 1920): 683-684; 56 (January 6, 1921): 5-6.

---. "Not Satisfied," The Banner (January 27,1921): 55-56.

---. "On 'Common Grace' Once More," The Banner (February, 17, 1921): 101-102.

---. "On Common Grace," The Banner (March 24, 1921): 181-182.

---. "Dr. Janssen's Notes," The Banner (March 31, 1921): 198-199; (April 7, 1921): 213-214; (April 14, 1921): 229-230; (April 21, 1921): 245-246.

---. "De Jongste Kerkelijke Strijd," Standard Bearer, (October, 1924): 9-10; (November, 1924): 13-16.

---. Dictated Exegesis on Romans. Published by the Protestant Reformed Theological School in mimeographed form.

---. "Dr. Ubbink's Proeve Eener Nieuwe Belijdenis," The Standard Bearer, (February 1, 1932): 196- 198; (May 15, 1932): 364-367.

---. "De Nieuwe Belijdenis Aangaande Schrift en Kerk." The Standard Bearer (February 15, 1932): 220-223; (March 1, 1932): 244-247; (March 15, 1932): 268-271; (April 1, 1932): 292-294; (April 15, 1932): 316-318; (May 1, 1932): 340-342; (June 15, 1932): 412-415; (July 1, 1932): 436-440; (July 15, 1932): 460-463; (August 1, 1932): 484-487 (September 15, 1932): 540-553; 9 (October 1, 1932): 4-7; (October 15, 1932): 28-31; (November 1, 1932): 52-55; (November 15, 1932): 76- 80. 

---. "Of Love And Hatred," The Standard Bearer (May 1, 1954): 340-341.

---. Reformed Dogmatics. Grand Rapids: Reformed Free Publishing Association, 1966.

---. "Storm In The Windy City," The Standard Bearer (January 1, 1936): 151; (January 15, 1936): 173-174; (February 1, 1936): 196-198; (February 15, 1936): 220-222; (March 1, 1936): 244-246; (March 15, 1936): 268-269; (April 1, 1936): 292-293; (April 15, 1936): 316-317; (May 1, 1936): 340-341; (June 1, 1936): 388-391.

---. The Protestant Reformed Churches of America, Second Edition. No publisher, 1947.

---. The Reunion of the Christian Reformed and Protestant Reformed Churches: Is It Demanded, Possible, Desired? tr. by Rev. H. Veldman. Grand Rapids: Reformed Free Publishing, no date.

---. "Wetenschappelijk (???)," The Witness (January, 1922): 25-26.

---. "The 'Unbiased Standpoint,"' The Witness (January, 1922): 26.

---. De Pot Half Open," The Witness (May, 1922): 84-85. 

---. "Met Het Zout Eer Het Ei Er Is," The Witness (June, 1922): 101-103.

Hoeksema, H.C. "As To The Doctrine Of Holy Scripture." Protestant Reformed Theological Journal (November, 1969): 22-36; (May, 1970): 19-37; 4 (December, 1970): 20-38; (May, 1971): 24-41; 5, (December, 1971): 17-35.

"Inhoudende Een Protest tegen het besluit van de Synode van 1922 inzake de afzetting van Dr. Janssen." No signatures; taken over by Classis Illinois.

Janssen, R. "Reply to Rev. Herman Hoeksema," The Banner (November 4, 1920): 667-668; (November 16, 1920): 700-701; (November 25, 1920): 716; (December 30, 1920): 798; 56 (January 13, 1921): 24.

---. "The Erroneous Views and Unwarranted Criticisms of Rev. H. Hoeksema," The Banner (February 17, 1921): 102-103; (February 24, 1921): 117-118; (March 10, 1921): 149-150; (March 24, 1921): 182-183; (March 31, 1921): 199; (April 14, 1921): 230-231. 

---. De Crisis in de Christelijke Gereformeerde Kerk in Amerika. Grand Rapids: no publisher, 1922.

---. De Synodale Conclusies. Grand Rapids: no publisher, 1923.

---. Het Synodale Vonnis en Zijne Voorgeschiedenis Kerkrechtelijk Beoordeeld. Grand Rapids, no publisher, 1922.

---. Voortzetting Van Den Strijd. Grand Rapids, no publisher, 1922.

Kromminga, D.H. "Lead Us Not Into Temptation," The Banner (April 3, 1919): 214-215.---. The Christian Reformed Tradition· Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1943.

Kuiper, B.K. "De Zaak Janssen," De Wachter (March 30, 1921): 1-2; (April 6, 1921): 2; (April 13, 1921): 1-2; (April 20, 1921): 1-2; (April 27, 1921):1-2; (May 4, 192): 1-2; (May 11, 1921): 1-3.

---. "Verdenking en Verantwoording," De Wachter (May 11,1921): 3-4.

---. "De Kat en de Pot met Soep," De Wachter (May 18, 1921): 1-2.

---. "De Deksel van den Pot," De Wachter (May 18, 1921): 2-5.

---. "Even en Nu," De Wachter (May 25, 1921): l-2.

---. "Gedachten Overwogen," De Wachter (May 25, 1921 ): 2-3.

---. "Nog een paar Opmerkingen," De Wachter (May 25, 1921 ): 3-5.

---. "De Stand der Kwestie," De Wachter ( June 1, 1921): 1, 5-7, 10-11.

---. "De Crisis in onze Kerken," De Wachter (February 15, 1922): 5-6.

---. "Wat Vleesch in de Kuip," De Wachter (March 22, 1922): 6-7.

---. "De Algemeene Genade," De Wachter (April 26, 1922): 6-7.

---. De Janssen Kwestie en Nog Iets. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1922.

Kuiper, H. The Chicago Situation: A Word of Warning to the Churches. Chicago: Chicago Calvin Press, no date. 

Kuiper, H.J. "Onverhoord Veroordeeld?" The Witness (June 1922): 105-107.

---. "Facts Concerning the Janssen Trial and Their Interpretation," The Witness (September, 1922): 155-157; (October, 1922): 170-171; (November 1922): 187-189. 

---. "Salient Points in the Dr. Janssen Controversy," The Banner (April 28, 1921): 261; (May 12, 1921): 295-296. 

Kuiper, R.B. "Benefits Of Modern Biblical Criticism," Religion And Culture (August, 1919): 50-63.

---. "The Janssen Trial," Religion And Culture (August, 1922): 35-36.

Kuyper, A. Calvinism Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1943·

---. Dat De Genade Particulier Is. Kampen: J.H. Kok, 1909. 

---. Encyclopedia of Sacred Theology: Its Principles. tr. by Rev. J. Hendrik De Vries. New York: Charles Scribner's Sons, 1898.

Masselink, W., General Revelation and Common Grace. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1953.

Meeter, H.H. Calvinism: An Interpretation of Its Basic Ideas. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, No date.Pache, R. The Inspiration and Authority of Scripture· tr. by Helen I. Needham. Chicago: Moody Press, 1980.

Reports and Decisions in the Case of Dr. R. Janssen. (Published by the Synod of Orange City, 1922, Commercial Printing Co., Grand Rapids).

Rottier, J. "Bewijs," De Wachter (May 11, 1921): 7-8.

Stob, G. "The Christian Reformed Church and Her Schools." ThD dissertation. Princeton Theological Seminary, 1955.

Ten Hoor, F.M., Heyns, W., Berkhof, L., Volbeda, S. Nadere Toelichting omtrent De Zaak Janssen. Holland, Michigan: Holland Printing Co., no date.

Van Baalen, J.K. Der Loochening Der Gemeene Gratie: Gereformeerd of Doopersch? Grand Rapids: Eerdmans Sevensma Co., 1922.

---. Nieuwigheid en Dwaling. Grand Rapids: Eerdmans Sevensma Co., 1923.

Van Dellen, I. "Dr. H. Bavinck Over Het Wonder," De Wachter (April 13, 1921): 6.

---. "Een Voorstel," De Wachter (April 27, 1921): 5-6.

---. "Een Verkeerd Element," De Wachter (May 11, 1921): 7.

Van Dyke, R. "The Janssen Case In Retrospect." Student paper prepared for History 391, January 9, 1964. (Found in Heritage Hall, Calvin College & Seminary, Grand Rapids.) 

Van Niejenhuis, H. & Owenhand, R. "The Janssen Affair & The Janssen Controversy." Student paper, November 7, 1973. (Found in Heritage Hall, Calvin College & Seminary, Grand Rapids.)

Van Lonkhuyzen, J. "Aan Mijne Vrienden," De Wachter (May 18, 1921): 8.

Van Oosterzee, J.J. Christian Dogmatics: A Textbook for Academical Instruction and Private Study. tr. by J.W. Watson & M.J. Evans. 2 volumes. New York: Scribner, Armstrong & Co., 1874. 

Van Til, H.R. The Calvinistic Concept of Culture. Grand Rapids: Baker Book House, 1972.

Veenstra, G. The People Vs. Dr. Janssen. Student Paper, 1973. Heritage Hall.

Venema, C. "The Doctrinal Issue In The Janssen Controversy." Student paper, March 29, 1978. (Found in Heritage Hall, Calvin College & Seminary, Grand Rapids.)

Volbeda, S. "De Vijand Binnen de Poorten," The Witness (August, 1922): 141-144; (September, 1922): 159-162; (October, 1922): 174-177.

Wierenga, H. "The 'Light of Nature' in the Light of Dort," Religion And Culture (February, 1923): 133- 136).

---. "The 'Light of Nature' in the Light of Calvin," Religion And Culture (March, 1923): 164-166; (May, 1923): 183-185; 5 (June, 1923): 12-15; (July, 1923): 19-22. 

Zwaanstra, H. Reformed Thought And Experience In A New World. ThD dissertation. Kampen, J.H. Kok, 1973.

Zwier, D. "De Algemeene Genade het Hart der Kerk?" The Witness (July 1922): 119-120.

More in this category: « Chapter VII: Conclusion

Leave a comment

back to top

Contact Details

Denomination

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Reading Sermon Library
 • Taped Sermon Library

Synodical Officers

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Interim)
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Synodical Committees

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact/Missions

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Classical Officers

Classis East
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Classis West
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.