Pamphlets

De Plaats der Verwerping in de Verkondiging des Evangelies

Plaats Verwerping HH

Voorwoord De hiervolgende lezing zverd gehonden op verzoek van de Mannenvereenigingen der Eerste Protestantsche Gerefor meerde Gemeente, te Grand Rapids, Mich. Zij was oorspronkelijk niet voor uitgave bestemd, doch op verzoek der Mannenvereenigingen en op aandringen van vele anderen, staan zee haar gaarne voor dit doel af. Gaarne hadden we haar eerst nog wat overgezverkt en uitgebreid, doch gebrek aan tijd verhinderde dit. Zij volgt hier dan ook onveranderd. Moge de Heere haar zvillen gcbruiken, om ons volk dieper in te leiden in de heilgeheimen van Gods vrijmachtig zvelbehagen, tot opbouwing in de kennis van onzen Heere Jezvs Christits, en tot glorie van Zijn heerlijken Naam.

DE SCHRIJVER. Grand Rapids, Mich., Mei, 1927

*Note: The English translation of this pamphlet may be found here.

Last modified on 15 August 2022
Hoeksema, Herman

Herman Hoeksema (1886-1965) was born in Groningen, the Netherlands on March 13, 1886 and passed away in Grand Rapids, MI on September 2, 1965. He attended the Theological School of the Christian Reformed Church and was ordained into the minitry in September of 1915.

"H.H." is considered one of the founding "fathers" of the Protestant Reformed Churches in America.  He and his consistory (Eastern Ave. Christian Reformed Church in Grand Rapids, MI) were suspended and deposed from their offices in 1924-1925 because of their opposition to the "Three Points of Common Grace" adopted by the Christian Reformed Church in the Synod of Kalamazoo, MI in 1924.  He, together with Rev. George M. Ophoff, Rev. H. Danhof and their consistories continued in office in the "Protesting Christian Reformed Church" which shortly thereafter were named the "Protestant Reformed Churches in America."

Herman Hoeksema served as pastor in the 14th Street Christian Reformed Church in Holland, MI (1915-1920), Eastern Ave. Christian Reformed Church in Grand Rapids, MI (1920-1924), and First Protestant Reformed Church in Grand Rapids, MI (1924-1964), He taught in the Seminary of the Protestant Reformed Churches from its founding and retired in 1964.

For an enlarged biography, see: Herman Hoeksema: Theologian and Reformer

Notes: You may also find many sermons of "H.H." at the RFPA website. And you may find copies in print of an entire set of "H.H.'s" catechism sermons here.

Leave a comment

back to top

Contact Details

Denomination

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Reading Sermon Library
 • Taped Sermon Library

Synodical Officers

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Interim)
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Synodical Committees

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact/Missions

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Classical Officers

Classis East
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Classis West
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.